Irányítási rendszerek kialakítása, felkészítése tanúsításra, akkreditációra


Időtartam: min. 1 hónap, max. 18 hónap
Munkaértekezletek száma: 12-15
Tanácsadói napok száma: 18-20
Végcél:
 • ISO 9001 vagy egyéb szabvány szerinti tanúsítvány (akkreditáció) megszerzése
Szempontok:
 • Felmerült már tenderek, közbeszerzések, nagyobb projektek elbírálásánál, hogy úgynevezett „tanúsított minőségügyi rendszerre”, vagyis ISO 9001-re volt, lett volna szüksége? Laboratóriumát akkreditált vizsgáló, vagy kalibráló szervezetté kívánja fejleszteni?
 • Ezekkel a kérdésekkel olykor a vevők hozakodnak elő („minősíteni” szeretnék beszállítóikat), máskor a tulajdonosok, néha pedig maga a cég vezetése, illetve kollektívája határozza el, hogy rendet tesznek és belevágnak egy rendszer építésébe, vagy a jól működő rendszer auditjába. Persze nem ritkán éppen rosszkor derül ki, hogy a gyártói minőségtanúsítás fabatkát sem ér a vevők, megbízók, hatóságok számára. A saját kereskedelmi, képviselői, vevőlátogatói, szolgáltató, esetleg gyártó folyamatokra is kell az ügyfél számára egy „oklevél”.
 • amit ajánlunk:
 • - rugalmas felkészítés, kis cégekre szabott ajánlatok, teljes projektek egyéni vállalása garanciával, eröforrás-optimálással; teljes projektfelügyelet, garanciával, minőségügyi képviselői feladatok ellátása; kezelhetö és hatékony méretü dokumentációs rendszer; a tanúsítást követö tevékenységek folyamatos ellátása; nemzetközi akkreditációval rendelkező cég nemzetközi audit-bizonyítványa (tanúsítás esetén); olcsó szolgáltatás, szakmailag indokolt bármilyen határidővel, jól tervezhető költségekkel (nem kell a tanúsítóval egyezkednie)>nagy szakmai hozzáértés, modern és nyitott felfogású szabvány-értelmezés
Résztvevők:
 • a tanúsítás előtt álló szervezet vezetősége, minőségügyi képviselője
Eredmény-dokumentumok:
 • átvilágítási jegyzőkönyv
 • minőségpolitika
 • minőségcélok
 • minőségtervek
 • kockázatelemzés, hatáselemzés, tényező-analízis
 • minőségügyi kézikönyv
 • folyamatleírások
 • belső felülvizsgálati jegyzőkönyv
 • vezetői átvizsgálás jegyzőkönyve
Szabványok:
 • Code of Practice
 • GLP
 • GMP
 • IBIR
 • ISO 27001
 • ISO 9001:2000
 • ISO 9004:2000
 • KIR
 • MSZ EN ISO/IEC 17025:2001
Hatósági alapok:
Lépések:
 • Nyitóértekezlet: a feladatok megfogalmazása, részfeladatokra lebontás, felelőségek meghatározása
 • Indító átvilágítás a legfelső vezetőség bevonásával, a létező minőségirányítási elemek feltárására
 • Képzés a minőségirányító munkacsoport minden taga részére közösen és külön-külön; konzultáció
 • Képzés a teljes szervezet számára, az összes érintett dolgozó bevonásával
 • Minőségpolitika kialakítása
 • Minőségcélok megfogalmazása
 • Minőségtervek elkészítése
 • Minőségügyi kézikönyv elkészítése több fordulóban, folyamatos javítással
 • Minőségirányítási folyamatleírások elkészítése több fordulóban, folyamatos javítással
 • Munkautasítások és formanyomtatványok, bizonylatok és feljegyzések rendszerének átláthatóvá és visszakereshetővé tétele
 • Az irányítási rendszer bevezetése, működtetése
 • Minőségtechnikák és minőségirányítást segítő eszközök feltárása
 • Kockázatelemzés, tényező-analízis, hatáselemzés
 • Belső felülvizsgálat lebonyolításának elősegítése
 • Vezetőségi átvizsgálás megrendezése
 • Helyesbítő és megelőző tevékenység menedzselése
 • Nemzetközi tanúsítás