Retrospektív és prospektív folyamatvalidálás


"A gyártási folyamat minden, a termék minőségét befolyásoló elemét validálni kell. A validálás tartalmazza a folyamathoz tartozó gépek, berendezések, létesítmények, műszerek és egyéb ellátó (anyag-, illetve energia-) rendszerek telepítésének, működésének és megfelelősségének minősítését." (GMP)
Időtartam: min. 3 hét, max. 6 hónap
Munkaértekezletek száma: 6-7
Tanácsadói napok száma: 12-15
Végcél:
 • Validált folyamatok, mófszerek, eljárások és rendszerek
Résztvevők:
 • "validálási team"
 • a minőségbiztosítás, a minőség-ellenőrzés, a műszaki és a gyógyszerészeti feladatokért felelős munkatársak egy-egy képviselője
Eredmény-dokumentumok:
 • IQ
 • OQ
 • validálási alapterv
 • résztervek
 • folyamatvalidálási terv
 • jegyzőkönyvek
 • validálási jelentések
 • összefoglaló validálási jelentés
 • változáskövetési jelentések
Hatósági alapok:
 • 75/318/EEC
 • CPMP/QWP/848/96
 • GLP
 • GMP
 • GVP-alapelvek
 • ISO 17025
 • PIC Document PH/96
 • www.fda.gov
Lépések:
 • Nyitóértekezlet: a feladatok megfogalmazása, részfeladatokra lebontás, felelőségek meghatározása
 • Képzés a validálási munkacsoport minden taga részére közösen és külön-külön; konzultáció
 • Kritikus paraméterek kiválasztása, "worst case" feldolgozás
 • Teljesítményjellemzők meghatározása, monitorozás kijelölése, elfogadási kritériumok megadása
 • Alaptervek, tervek és résztervek elkészítése
 • IQ/OQ tevékenység, alrendszerek és támogató folyamatok minősítése (tervezés, mérés, jelentés), analitikai módszerek validálása (ld. később)
 • Szükség esetén elővalidálási ciklus lefuttatása
 • Validálási tevékenység, a folyamatok többszöri végigfuttatásával
 • Intenzív mintavételezés mérés, ellenőrzés, adatgyűjtés
 • Kiértékelés, az adatok statisztikai feldolgozása
 • Esetleges deviációk megfogalmazása, elhárítása, helyesbítő és megelőző tevékenység
 • Jelentések elkészítése
 • Záróértekezlet
 • Opció: Változáskövetés, "validált állapot" fenntartása